Η Αλκυόνη

Η Αλκυόνη ιδρύθηκε το 1995 με κεντρικές εγκαταστάσεις στην Πάρο και συνεργάτες σε όλη την Ελλάδα με σκοπό την περίθαλψη και επανένταξη στη φύση όλων των Αγρίων Ζώων, τα οποία τραυματισμένα, εξασθενημένα ή άρρωστα φθάνουν στο νοσηλευτήριό της.

Μέχρι σήμερα έχουν φιλοξενηθεί στο νοσηλευτήριο της ΑΛΚΥΟΝΗΣ περισσότερα από 17.000 άγρια ζώα, στην πλειοψηφία τους πτηνά. Από αυτά περίπου το 60% έχουν επιστρέψει υγιή στη φύση.

Η λειτουργία της ΑΛΚΥΟΝΗΣ στηρίζεται στην εθελοντική προσφορά εργασίας, τόσο σε επίπεδο επιστημονικών συνεργατών όσο και μόνιμου και εποχικού προσωπικού. Οι πόροι για τη λειτουργία του Συλλόγου προέρχονται από δωρεές ιδρυμάτων και ιδιωτών.

Οι ενεργειακά αυτόνομες εγκαταστάσεις της ΑΛΚΥΟΝΗΣ περιλαμβάνουν ιατρεία, αίθουσα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, χώρους φιλοξενίας εθελοντών και εξωτερικούς χώρους φιλοξενίας των ζώων, σε έκταση 12.60 στρεμμάτων.

Από το ξεκίνημα η λειτουργία της ΑΛΚΥΟΝΗΣ συνδέθηκε με την περιβαλλοντική εκπαίδευση, είτε με επισκέψεις σχολείων στις εγκαταστάσεις, είτε με επισκέψεις συνεργατών της ΑΛΚΥΟΝΗΣ σε σχολεία, συχνά με παράλληλες απελευθερώσεις πουλιών.

Η επικοινωνία της λειτουργίας της περίθαλψης στο κοινό, γίνεται πάντα με την ξεκάθαρη διαφορά που έχει ένα νοσηλευτήριο, από ένα ζωολογικό κήπο. Τα ζώα που φιλοξενούνται στην ΑΛΚΥΟΝΗ πάσχουν από το άγχος του τραυματισμού και της αιχμαλωσίας. Η απόλυτη προτεραιότητά μας είναι να τα διατηρήσουμε ζωντανά, απελευθερώσιμα και άγρια. Αυτό είναι αδύνατο να ταυτιστεί με την παράλληλη παρουσία επισκεπτών.

Πιστεύουμε πως η περίθαλψη των άγριων ζώων, παρότι αριθμητικά θεραπεύει και επανεντάσσει στη φύση ένα μικρό ποσοστό ζώων, σε σχέση με αυτά που καθημερινά υποφέρουν και πεθαίνουν αβοήθητα, επιδρά σε σημαντικό βαθμό στην ευαισθητοποίηση του κόσμου.

Αυτό το άγνωστο νούμερο των ανθρώπων που συμμερίστηκαν τη δράση μας και πορεύτηκαν στη ζωή τους με περισσότερο σεβασμό στο περιβάλλον ίσως είναι η μεγαλύτερή μας επιτυχία.